HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

IMAGE GALLERY

FALUNAPOK 2018

VIRÁGOK BODOKON

SCHENGEN II.

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

Măsuri de mediu și climă

Legislaţie (organizarea  şi funcţionarea instituţiei)

 

      ☺ Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările 

 

şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.

 

    ☺ Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului 

 

contractual

 

din autoritatile si institutiile publice.

 

    ☺ Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea 

 

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice 

 

si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu 

 

modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

 

publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

 

public, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    ☺ Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de 

 

solutionare a petitiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002.

 

    ☺ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

 

şi completările ulterioare.

 

    ☺ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

 

completările ulterioare.

 

    ☺ H.C.L. nr. 46/2016 privind declararea Consiliului Local al Comunei 

 

Bodoc ca legal constituit, în urma alegerilor locale din IUNIE 2016

 

    ☺  H.C.L. NR.17/2007 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi 

 

funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bodoc, cu modificările şi 

 

completările ulterioare.

 

    ☺ H.C.L. nr. 37/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

 

funcţionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Bodoc, 

 

cu modificărilr şi completările ulterioare.

 

    ☺ Constituţia României.